Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Projeler


Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Nedir? 
Okul Eğitiminde İş birliği Ortaklıkları ile okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların uluslararası işbirliği kapasitelerinin artırılması, ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi ve Avrupa düzeyinde eğitim ve öğrenme kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Proje çıktı ve sonuçlarının kaliteyi artırıcı, transfer edilebilir ve mümkünse disiplinler arası boyutta olması ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde paylaşılması beklenir.
 
Okul Eğitiminde İş birliği Ortaklıkları faaliyetinin hedef kitlesi okul öğrencileri, profesyoneller, eğitimciler, okul eğitimi alanında çalışanlardır. 
 
Dr. Sedat Üründül Anaokulumuzun yürüttüğü Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları
 
 
2020-2023 Erasmus+ Projesi

 

Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında “Happy children’s build self confidence through games and stories” konulu projemiz, 2020 yılında başlamış olup 2023 yılında sona erecektir. Toplam 6 ülke ile ortak yürütülmektedir. Proje ortaklarımız; Romanya, İtalya, İspanya, Slovenya ve Portekiz’dir. Projenin amacı: hikaye ve oyun yoluyla çocukların özgüven gelişimini desteklemek ve bu sayede yaşam boyu mutlu bireyler olmalarına olanak sağlamaktır. Her ay, özgüven konulu bir hikaye ve bir oyun yaş gruplarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

  

 

2014-2017 Erasmus+ Projesi


Erasmus Ana Eylem 2 (K2)  Okullar Arası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar  faaliyeti kapsamında 2014 yılı teklif çağrısı döneminde ortak olarak dahil olduğumuz “PLAY TOGETHER TO LEARN TOGETHER “  adlı projemiz kabul edilmiş olup Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe tahsis edilmiştir.

Projemiz; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, altı Avrupa ülkesi birlikteliği ile oluşan (İngiltere, İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Türkiye) ve 3 yıl süren bir projedir. Öğrencilerin dil ve matematik alanlarında gelişim sağlayabilmeleri ve farklı sebeplerden dolayı desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayabilmek için öğretmenler tarafından tasarlanmıştır. Projenin Koordinatörlüğü İlkay Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Projenin ana fikri, Avrupa ülkelerindeki partner okullar ile birlikte çalışan öğrencilerin, sosyal-duygusal ve akademik becerilerinde gelişim sağlayacak eğitici oyunlar üretmeleridir. 

 

 

 

 

 

2009-2011 Comenius
“Art of All Arts” başlıklı proje sanata karşı, çocukların ilgilerini arttırmak. Sanat deneyimlerinin paylaşımıyla kültürler arası işbirliğini ve farkındalığı arttırmak. Sanatı, diğer disiplinlerle birleştirerek, öğrenmeyi estetik değerlerle kalıcı kılmak amaçlarıyla İngiltere (U.K) Koordinatörlüğünde İtalya, Estonya, Polonya Macaristan ve Türkiye ortaklığı ile 2 yıl sürmüş ve başarıyla tamamlanmıştır.  

Daha fazla bilgi için tıklayın! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eTwinning Nedir?

eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullar arasındaki iletişimi, iş birliğini geliştirerek proje yapmayı ve proje geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul iş birliğini teşvik etmektedir.  Projelerde teknolojinin eğitime adaptasyonu ve eğitim süreçlerinde uygun şekilde kullanımı esastır. Bu bağlamda öğretmenler;

  • Farklı okullarda veya Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olurlar ve farklı öğretim yöntemlerini tanırlar.
  • Yabancı dil pratiğini geliştirme fırsatı bulurlar.
  • Bilişim teknolojilerini etkinliklerde etkin biçimde kullanırlar.
  • Etkinliklerde, öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak, etkinlikleri daha eğlenceli hale getirirler.
  • Mesleki açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Bunun yanı sıra eTwinning öğrenciler için de yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. Öğrenciler;

  • Projede yer alan etkinliklere aktif katılırlar ve daha fazla motive olurlar.
  • Başka okullarda veya ülkelerde yapılan etkinlik örneklerini görme fırsatı bulurlar ve farklı kültürleri tanırlar.
  • Yabancı dilde iletişim kurarlar.
  • Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark ederler.

Ayrıca proje boyunca yapılan etkinliklerde, öğrenciler arasında iş birliğinin ve sosyalleşmenin arttığı, eleştirel düşünme ve dil becerilerinin geliştiği de gözlemlenmektedir.

Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı eTwinning Projeleri 

1. A Small Child Says A Beautiful Word
Projenin amacı; 3-7 yaş arası çocuklara nezaket, kibar olma, teşekkür etme, çevresindeki canlılara ve insanlara saygı duyma gibi değerleri etkinlik ve oyun yolu ile kazandırmaktır.  Proje ortakları arasında Litvanya, Yunanistan, Romanya, İtalya ve Polonya yer almaktadır.

2. My School Tree
Doğayı eğitim müfredatımıza dahil ve entegre ederek öğrencilerin doğaya karşı bilinç oluşturmaları, mevsimlerdeki değişimleri, diğer ülkelerdeki farklı bitki türlerini öğrenmeleri, doğayı korumanın önemini eğlenerek ve keşfederek öğrenmeleri hedeflenmiştir. Proje ortaklarımız arasında; Sırbistan, Polonya, Romanya, Belçika, Yunanistan, Ürdün, Bulgaristan, Lüksemburg, Gürcistan ve Hırvatistan yer almaktadır.

3. Our Hungry Caterpillar
Bu projenin amacı, Eric Carle’ın ünlü kitabı “Aç Tırtıl” dan yola çıkarak öğrencilerin yabancı dil öğrenimlerini desteklemek adına proje ortağı diğer ülkelerle planlanan farklı etkinlikler ile motivasyonu arttırmak, öğrenmede oyunlaştırma ve yaratıcılığı uygulamaktır. Proje ortaklarımız arasında; Hırvatistan, Yunanistan, Polonya, Ermenistan ve Hollanda yer almaktadır.

4. The Dot
Peter Reynolds’un “Nokta” adlı kitabı 25’ten fazla dile çevrilmiştir. Bu projemizde bu kitabın hikayesinden yola çıkarak öğrencilerin kendilerine inanmaları, özgüven kazanmaları, cesur olmayı ve dünyaya iz bırakmak için yaratıcılıklarını kullanmayı öğretmek amaçlanmıştır. Proje ortaklarımız arasında; İtalya, Yunanistan, Romanya ve Portekiz yer almaktadır.

5. Friends with Nature
Bu proje ile sürdürülebilir bir gelecek için, doğada var olan tüm canlıların birbirine bağlı olduğunu keşfederek, öğrencilerin geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavramaları ve doğada daha fazla zaman geçirmeleri hedeflenmiştir. Proje ortaklarımız arasında; Portekiz, Yunanistan, Romanya, Estonya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Polonya yer almaktadır.

6. A Sustainable Step Towards Greener Living

3-6 yaş grubu öğrencileri kapsayan projenin amacı; çocukları sürdürülebilirlik ile ilgili konularda bilinçlendirmek ve Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri hakkında bilgilendirmektir. Proje ortaklarımız arasında; Litvanya, Letonya, ve Yunanistan yer almaktadır.

Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı eTwinning Projeleri 

1. Colors Of Nature
Projenin amacı; 4 farklı mevsim ve o mevsime özgü doğadaki renkler ile ilgili etkinlikler yapmak, bitkileri inceleyerek çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmaktır. Proje ortaklarımız arasında; Arnavutluk, İtalya, Polonya, Slovakya, Ukrayna, Hırvatistan, Litvanya ve Romanya yer almaktadır.

2. Forest Fairy Tales
Öğrencilerin; doğa gözlemi yaparak diğer ülkelerdeki farklı iklim ve canlı türlerini öğrenmeleri, yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve kendilerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmıştır. Bu projemiz; Litvanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan ile birlikte yürütülmektedir.

 3. From Nature to My Classroom 
Doğal materyalleri eğitim müfredatına dahil ederek, öğrencilerimizde doğal yaşamı koruma bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Bu projemiz; İsveç, İspanya, Polonya, Romanya ve Azerbaycan ile birlikte yürütülmektedir.

4. Art Helps To Know The World 
Öğrencilerin; kendi ülkeleri ile ortak ülkelerdeki benzerlik ve farklılıkları öğrenmeleri, farklı kültürleri tanımaları amaçlanmıştır. Proje ortaklarımız Litvanya ve Portekiz’dir.

5. You Feel, I Feel
Öğrencilerin; her ay farklı bir duyguyu tanımaları ve farklı duygularla başa çıkma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Proje ortaklarımız arasında; İspanya, Portekiz, İtalya, Litvanya, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Kıbrıs, Estonya, Polonya, Bulgaristan ve İsveç yer almaktadır.

6. “How are you today? Feelings and Emotions”
Özellikle COVID-19 salgını sırasında öğrencilerin; zor durumlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, İngilizce iletişim yetkinliklerinin artırılması, duygularını anlama ve ifade etme becerilerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. Proje ortaklarımız arasında; Romanya, İspanya, Yunanistan ve Polonya yer almaktadır.

7. A Smile is Universal Language
Bu projenin amacı çocukların beden dillerini kullanarak kendilerini anlatıp ifade edebilmeleri ve bir gülümsemenin bile, dünyanın tüm dillerinde kolayca iletişim kurmanın önemli bir yolu olduğunu anlamalarıdır. Proje ortaklarımız arasında; Letonya, Romanya, Slovakya, Estonya, Polonya ve Hırvatistan yer almaktadır.

8. Mathematicks in Nature
Bu projenin amacı, içinde bulunduğumuz çevre ve doğa ile Matematik etkinliklerini birleştirmek ve Matematiği eğlenerek ve keşfederek öğrenmelerini sağlamak. Proje ortaklarımız arasında; Polonya ve Romanya yer almaktadır.

Projelerimiz Mart 2022 itibariyle başlayıp Nisan 2022 itibariyle tamamlanacak olup 2 aylık olacak şekilde yürütülecektir. 

Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı eTwinning Projeleri 

 1.“Growing With Colors” isimli projemiz 4 yaş grubu ile sene boyunca yürütülmüştür. Her ay farklı bir renk kullanılarak, çeşitli etkinlikler (deney, doğada gözlem, sanat, hareket, hikayeler) eğlenceli ve motive edici bir şekilde uygulamıştır. Bu projedeki ortaklarımız; Portekiz, Estonya, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Slovakya, Bulgaristan ve İtalya’dır.

2.“Canlı Ansiklopedim” Projesinde amacımız 3-6 yaş grubu öğrencilerin doğa ile buluşturarak doğa bilinci ve çevre farkındalığı oluşturmaktır. 

Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 10 farklı öğretmen ve öğrenciler ile hedeflerimiz olan doğaya duyarlı olma bilinci geliştirmek, doğa sevgisi ve sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak, deney ve gözlem yolu ile çevre bilinci oluşturmak için müfredatla ile uyumlu çeşitli etkinlikler yapılmıştr.

Canlı Ansiklopedim eTwinning projesi ile öğrenciler doğa ile iç içe yaparak yaşayarak öğrenme sürecine katıldılar.