Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Eğitim Programlarımız


Okulumuzda, öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, uygulanan gelişmiş eğitim programları ve etkinlikleri aracılığı ile akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu, ülkemizin eğitim alanındaki en büyük markalarından İTÜ’nün bilimsel gücünün, kaynaklarının ve ideali arayan yapısının şekillendirildiği ortamı ve kadrosu ile yaratıcı, sorgulayan, çağdaş, uygar bireyler ve sorumlu yurttaşlar yetiştiren bir okuldur. 

GEMS ( Fen ve Matematikte Büyük Keşifler )

Heyecan verici, etkili Fen ve Matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS çalışmaları öğrencilerin fen ve matematiğe karşı olan ilgilerini arttırmakta, bu derslerde kullanılan becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.

California Üniversitesi Lawrance Hall of Science Fen Merkezi'nde geliştirilen GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “Gözetimli Keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli Keşif Yöntemi;  bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak bilim insanlarının aslında nasıl çalıştıklarının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Okulumuza özgü zenginleştirilmiş eğitim programları çerçevesinde uyguladığımız GEMS programı, öğrencilerimizi problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme becerilerini ve sorgulama becerilerini geliştirmektedir.

PASS

Anaokulumuzun  öğrenme yaklaşımı PASS teorisidir. PASS teorisi, son dönemde beynin nasıl çalıştığı, bireyin nasıl düşündüğü, öğrendiği ve problem çözdüğünü anlamaya çalışan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Nöropsikologlar beynin nasıl çalıştığını öğrenirsek o zaman öğrenmenin de nasıl gerçekleştiğini anlayabileceğimizi varsaymışlardır.

PASS Teorisi bu araştırmalar doğrultusunda bireyin sahip olduğu düşünme ve öğrenme süreçlerini tanımlamıştır. Bu teoriye göre 4 bilişsel işlem alanı bulunmaktadır. Bu alanlar: Planlama (Planning), Eşzamanlılık (Smultaneous), Dikkat (Attention) ve Ardıllıktır (Successive). 

Ölçme Değerlendirme

Akademik ve bireysel gelişimleri alternatif değerlendirme yöntemleri ile belirlenmektedir. (Portfolyo çalışmaları, Rubrikler, Öğrenci Gelişim Raporları ve Anekdotlar) Çocukların gelişimleri hakkında ailelerine düzenli olarak bilgi verilmektedir.

Oyun ve Hareket Eğitimi

 • Çocukların denge yeteneğini geliştirmek,
 • Koordinasyonunu geliştirmek,
 • Hızlarını yükseltmek,
 • Yön kavramlarını geliştirmek,
 • Esneklik becerilerini geliştirmek,
 • Eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Müzik ve Orff Eğitimi

 • Çocukların, müzik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirip yönlendirmek,
 • Ritim duygusunu oluşturup, ritim enstrümanı çalma becerisi ve alışkanlığı edindirmek,
 • Nitelikli müzik dinleme alışkanlığı kazandırmak,
 • Sosyal bireyler olmaları yönünde çalışma ortamları yaratmak (perküsyon, koro klüpleri) amacıyla yapılmaktadır.

Görsel Sanat Eğitimi

Sanat etkinliklerinde öğrencilerimiz; keserek, boyayarak, yapıştırarak, iki ve üç boyutlu eserler ortaya çıkartmaktadırlar. Eserlerini oluştururken sanatı sevmenin yanı sıra; yaratıcı düşünce, hayal gücü,  karar verme becerilerini kullanma, el becerilerinin ve ince motor becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Sanat yaparken tek doğru yol olmadığı çeşitli yollardan sanat yapmanın özgürlük duygusunu beslediğini kavramları, estetik duyarlılık kazanmaları ve eleştirel düşünme becerileri güçlendirilmektedir.

Satranç
Anaokulumuzda Satranç dersinin amacı, bir beyin sporu olan Satrancı tanıtmak ve sevdirmektir. Satranç sporunun kazanımları;Çocukların; dikkat, öngörü, problem çözme, analitik düşünme, planlı hareket etme, özgüven, sabır becerilerini geliştirir. 

Kodlama
Kodlama eğitimi ile öğrencilerimize;  problem çözme, yaratıcılık, takım çalışması, algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilme becerileri  kazandırılması amaçlanmaktadır.

Drama
Anaokulumuzda gerçekleştirilen yaratıcı ve eğitici drama etkinlikleri ile çocuklarda iletişim, kendini ifade edebilme, grupla hareket edebilme, liderlik, empati, güven, hayal gücü, dil yeteneği, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Karakter Eğitimi 

 • Liderlik yapabilen, lideri takip edebilen, etkili iletişim kurabilen,
 • Sorumlulukları paylaşabilen ve yaratıcılık becerilerinin gelişimi için projeler yapan,
 • Akademik başarılarının yanı sıra etik ilke ve kurallara uygun davranışlar sergileyen,
 • Adalet ve demokrasiyi benimseyen,
 • Ulusal ve evrensel insani değerler edinerek “iyi insanlar” olarak yetişmektedir.

Değerler Eğitimi 
Değerler Eğitimi Programının uygulanmasında hareket noktamız; “Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım”  düşüncesidir. Eğitim programımızda yer verdiğimiz değerler; evrensel değerler olan  işbirliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, öz güven ve hoşgörüdür.

Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir. Uygulamalarımızda yaparak ve yaşayarak öğrenme esastır. Program, iç disiplini geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir.         

Değerler Eğitimi Programı kapsamında geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalar sonucu sosyal becerilerin, duygusal gelişimin, öz güven gelişiminin yanı sıra kelime hazinelerinin, çatışma çözümleme becerilerinin de geliştiği görülmüştür.

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat